fbpx
Category: ใยบุกออนเซ็น

ไม่ใช่ขนม! นี่คือ Onsen Sponge ใยบุกออนเซ็น

ข้อดีของใยบุกออนเซ็นก็คือ ความละเอียดอ่อนนุ่มของใยบุกที่ไม่ทำร้ายผิว สามารถช่วยกระตุ้นการขจัดเซลล์ผิวเสื่อมสภาพออกได้อย่างอ่อนโยน...