fbpx
Category: ไฟ

KITA บำรุงผิวพรรณตามธาตุประจำตัว

ดิน น้ำ ลม ไฟ ไม้ ทอง สาวๆคุ้นเคยกับเรื่องธาตุประจำตัวกันบ้างไหม ธาตุทั้ง 5 เป็นหลักปรัชญาที่บรรพบุรุษชาวจีนลัทธิเต๋าศึกษาเพื่อให้เข้าใจชีวิตอย่างถ่องแท้ โดยใช้การสังเกตความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของธรรมชาติควบคู่กับพลังหยินหยาง “ไม้เผาไหม้ก่อกำเนิดไฟ มอดไหม้เป็นเถ้าถ่านกำเนิดดิน แร่ธาตุในดินถูกสกัดไปเป็นทอง (โลหะ) ที่หลอมละลายกลายเป็นน้ำที่ใช้หล่อเลี้ยงต้นไม้ให้เจริญเติบโต”  หลักปรัชญา 5 ธาตุจึงเป็นหลักการที่อธิบายการก่อเกิดและทำลายล้างกันของธาตุทั้งหลาย อันนำไปสู่ความสมดุลของวัฏจักรชีวิต สาวๆอาจจะคิดว่าหลักปรัชญา 5 ธาตุเป็นเรื่องโบราณล้าสมัย แต่ถ้าเราลองพิจารณาการดำรงชีวิตของพวกเราในปัจจุบันที่เร่งรีบแข่งกับเวลา บวกกับความเครียด...