fbpx
Category: DigitalSafety

ถ้าขึ้นแบบนี้ คุณโดน Data Breaching แล้วล่ะ!?!

คุณอาจกำลังตกเป็นเหยื่อของสิ่งที่เรียกว่า “Data Breaching” หรือ การโดนละเมิดเอาข้อมูลส่วนตัวอาทิ Username และ Password ของคุณไปปล่อย แล้วก็เป็นได้...